Doelstelling

De stichting heeft als doel het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het éénmalig materieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de provincie Groningen en de gemeente Amsterdam, in de ruimste zin van het woord, ten einde de welstand van de samenleving tot een hoger niveau te brengen.

Logon