Jaarverslag 2013

In het afgelopen jaar was een toegenomen vraag naar fondsbijdragen te constateren, o.a. vanwege de crisis, (te) hoge eigen bijdragen bij ziektekosten, toegenomen schulden- en armoedeproblematiek, zie ook bij voorbeelden casussen. 

Dat mensen regelmatig zelfs geen geld meer hebben voor boodschappen heeft ook te maken met de zorgelijke situatie van het zgn. ‘Paritas Passé’ waarbij de eerdere gelijkheid van schuldeisers ‘passé’ is. Dit gelijk zijn van schuldeisers houdt in dat wanneer een schuldeiser bijv. beslag legt op een uitkering de anderen moeten wachten. Zodat het overblijven van een minimumrestant van de uitkering (zgn. beslagvrije voet) om van te kunnen leven gewaarborgd wordt.

De beslagvrije voet is minimaal 90 % van de bijstandsnorm, dit moet overblijven om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen blijven voorzien.

Helaas zijn er door de overheid de afgelopen jaren allerlei bijzondere en/of extra incassomogelijkheden voor (overheids)instanties, zoals bv de belastingdienst, gecreëerd. Dat wil zeggen extra manieren van (bank)beslag, of verrekening of boetes die wél allemaal samen kunnen lopen omdat ze niet onder deze waarborgregeling in de wet van de beslagvrije voet vallen en/of onderling niet gecontroleerd worden. En waardoor mensen behoorlijk ónder die beslagvrije voet terecht komen en veel te weinig over houden om alle vaste lasten nog te kunnen betalen.


U kunt het financiële jaarverslag 2013 van de Stichting Vay downloaden via onderstaande link


Download

Logon