Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden als bestuurder geen beloning.

Kosten die een bestuurder maakt in het kader van de uitoefening van zijn of haar functie worden aan hem of haar vergoed.

De kosten voor het begeleiden van de hulpbehoevenden en de kosten voor het beheer en fondsenwerving worden door een derde partij betaald.

Logon