Stel, je zit in de schuldsanering. Je kunt net rondkomen van het schamele inkomen dat je hebt. Dan opeens begeeft de koelkast het. Wat doe je dan? Natuurlijk kun je aankloppen bij gemeentelijke instanties maar voordat je alle papieren hebt ingevuld, ben je maanden verder. Al die tijd heb je geen ijskast.

En wat te denken van een astmatische man met zeer sterke ademhalingsproblemen? 

Hij heeft zuivere lucht nodig, maar heeft geen geld. Eer er door de gemeente is gezorgd voor een installatie in zijn huis waardoor hij vrijer kan ademen, is hij maanden zo niet jaren verder.

Stichting VAY biedt directe sociale ondersteuning aan deze mensen die niet in staat zijn zichzelf te helpen.

 

Hoe doet VAY dat? 

In ieder geval niet door rechtstreeks geld te storten. Als wij een gift verstrekken doen wij dat aan de hulpverleners die er vervolgens weer voor zorgen dat het goed wordt besteed. Stichting VAY werkt samen met intermediairs uit de zorgbranche zoals sociaal werkers. Zij kunnen een verzoek tot hulp indienen bij VAY. Wij gaan regelmatig zelf kijken of de nood echt hoog is. Is dat het geval, dan regelt VAY in zeer korte tijd  dat wat er nodig is zoals die nieuwe koelkast of die kinderfiets.

 

Logon