Donaties uit het fonds worden verstrekt ten behoeve van cliënten in financiële nood in de provincie Groningen en Amsterdam

Aanvraag

Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen worden ingediend door professionele hulpverleners en zijn in principe altijd éénmalig. De intermediairs uit de zorgbranche zijn degene die schrijnende situaties kunnen herkennen en beoordelen. Een voorwaarde is dat de hulpverleners verbonden zijn aan een welzijns­instelling, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, ouderenwerk, de ergotherapeut, sociaal raadslieden, de sociale dienst, een revalidatiecentrum of hospice, een ziekenhuis of een Blijf van mijn lijf huis.

Voorwaarden

In een aanvraag en/of in nader mondeling overleg worden noodsituatie/redenen van aanvraag omschreven. Tevens of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Adres-, telefoon- en mailgegevens van de organisatie én de hulpverlener worden in de brief vermeld, evenals het bankrekeningnummer van de organisatie.

Beoordeling

De aanvragen voor een donatie zijn ter beoordeling aan het bestuur van stichting VAY. Voor urgente of kleine noodbedragen zijn er bij de (financiële) administraties van een aantal welzijns­organisaties in eigen beheer ’noodpotten’ gecreëerd. Hieruit kan de sociaal werker direct een noodzakelijk bedrag regelen ten behoeve van de cliënt. Het gaat hierbij om bedragen voor boodschappen, leefgeld, babyvoeding, buskaart ziekenhuis, id-kaarten enz.

Stichting VAY stort nooit rechtstreeks geld op de rekening van de gedupeerden. Als wij een gift verstrekken doen wij dat via de organisatie van de hulpverlener die er voor zorgt dat het goed wordt besteed. Bestuursleden van Stichting VAY stellen zich regelmatig persoonlijk op de hoogte van de situatie.

Dhr J. te L.:
Via Verslavingszorg Noord kwam de aanvraag voor Johan binnen. Een verhaal van langdurige verslaving en omzwervingen. Nu afgekickt en langzamerhand weer op de rails. Het verwaarloosde gebit van Johan is behandeld. Dat hierdoor ook het solliciteren meer kans heeft gekregen is mooi meegenomen. De tandartskosten die J. zelf niet kon betalen van 400 euro in het UMCG zijn door Stichting VAY betaald.