Stichting VAY heeft als doel het éénmalig materieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de ruimste zin van het woord om de welstand van de samenleving tot een hoger niveau te brengen

Doelgroepen

Doelgroepen zijn minder vermogenden in o.a. de categorieën: alleenstaande moeders in de bijstand, chronisch zieken, ouderen, laag geschoolde jongeren, werklozen, analfabeten. Juist nu de overheid zich meer terugtrekt wil Stichting VAY zich inzetten voor het bestrijden van armoede bij deze groepen. Stichting VAY biedt directe hulp zonder vertragende bureaucratische trajecten en/of wachttijden.

De heer N. te D. is een oude meneer van Iraanse afkomst die al jaren in Nederland woont. Hij heeft een hersentumor en kan niet meer zelfstandig wonen. Meneer wordt in een verzorgingshuis te D. opgenomen. Er blijkt een probleem te zijn met zijn Aow. Vanwege onvoldoende opbouw in Nederland ontvangt meneer een erg laag inkomen. Een eigen bijdrage wordt hier nog vanaf getrokken. Meneer houdt niets meer over en hij is erg bezorgd. Er is ondertussen een schuld bij de ziektekostenverzekeraar ontstaan. De situatie is schrijnend en stichting VAY maakt een bijdrage voor de achterstallige premie over. De zaken worden verder door de hulpverlener middels bezwaar en bemiddeling aangepakt.

Werkgebied

In de provincie Groningen en in Amsterdam verstrekt het fonds directe donaties ten behoeve van cliënten in financiële nood.

direct hulp aanvragen

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden als bestuurder geen beloning. Kosten die een bestuurder maakt in het kader van de uitoefening van zijn of haar functie worden aan hem of haar vergoed. De kosten voor het begeleiden van de hulpbehoevenden en de kosten voor het beheer en fondsenwerving worden door een derde partij betaald.

Financiële jaarverslagen

U kunt de financiële jaarverslagen van de Stichting VAY downloaden via onderstaande links:

Download jaarverslag 2023

Download jaarverslag 2022

Download jaarverslag 2021

Download jaarverslag 2020

Download jaarverslag 2019

Download jaarverslag 2018

Download jaarverslag 2017

Het uitreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten zijn op te vragen bij:

Stichting VAY
Postbus 121
2501 CC Den Haag

Familie I.: is door een vrijwilliger van de Formulierenbrigade aangemeld. Er is sprake van schulden en armoede. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van allerlei voorzieningen. Zaken worden op orde gebracht. Rechten en voorzieningen alsnog aangevraagd. Familie leeft al geruime tijd ‘op het randje’ en wordt naar voedselbank begeleid. Een kapotte wasmachine wordt door Stichting VAY vervangen.