Contact

Stichting VAY
Postbus 121, 2501 CC Den Haag
NL 72 ING B000 1439 368

Aanvraag provincie Groningen
Stichting VAY
Postbus 54, 9990 AB Middelstum
info.groningen@stichtingvay.nl

Aanvraag Regio-Amsterdam
info@stichtingvay.nl

RISN (rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 820333396