Wilt u ons helpen anderen in nood te helpen?
U kunt een donatie overmaken op rekeningnummer: NL72 ING B000 1439 368
t.n.v. stichting VAY o.v.v. donatie

Donaties

Omdat stichting VAY nauw betrokken is bij zowel de sociaal werker als degene die hulp nodig heeft, is het één van de weinige organisaties in Nederland die echt snel kan schakelen. Er gaat tijd noch geld verloren aan papieren rompslomp, aan formulieren, aan ingewikkelde ambtenaren­apparaten. VAY is direct aanwezig en levert die sociale steun aan hen in Nederland die het écht nodig hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door ons een email te sturen.

Fiscaal

Stichting VAY is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met ingang van het kalenderjaar 2008 zijn de fiscale faciliteiten voor een ANBI alleen van toepassing indien de Belastingdienst deze ANBI-status formeel heeft bevestigd.

Deze status heeft tot gevolg dat Stichting VAY geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalaten­schappen. Daarmee kan het volledige ontvangen bedrag worden aangewend in het kader van het bereiken van de doelstellingen van de Stichting VAY. Voor u betekent het onder meer dat giften aan de Stichting VAY aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschaps­belasting (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl. of raadpleeg een (uw eigen) belastingadviseur.

RSIN 820333396

Familie A.:
Twee zonen lijden aan ADHD/PDDNOS en hebben medicatie nodig. Nu vader zijn baan heeft verloren, een terugvordering is gekomen voor teveel ontvangen huurtoeslag in een eerder jaar zijn er schulden ontstaan. Een traject is opgestart bij de Volkskredietbank en naast het weekgeld van 50 euro voor dit gezin is er geen ruimte meer voor eigen bijdragen/medicijnen. Moeder is de wanhoop nabij en vreest de gevolgen als de medicatie stopt. Via budgetbeheer van de kredietbank doneert VAY een bijdrage van 600 euro waar een half jaar lang eigen bijdrage en medicatiekosten betaald kunnen worden. Met de behandelend arts gaat moeder naar andere oplossingen voor de lange termijn kijken.